Wednesday, 23 September 2009

Chiều mưa tháng 9

Chiều nay Sài Gòn lại mưa. Những ngày tháng 9 này sao mà mưa nhiều thế, nhiều đến nỗi chắc là sau này khi nhớ về chúng, trong tôi sẽ là một màu u ám.

Tháng 9 năm nay với tôi cũng có nhiều thay đổi. Có cái thay đổi tôi cần, cũng có thay đổi tôi không cần nhưng nó cứ tới. Tất cả đều là không ngờ. Còn một tuần nữa là đến tháng 10.